Café De Liermolen Pop-Up '23

Café De Liermolen opent voor de laatste keer de deuren als De Liermolen Pop-Up '23.

Het café wordt uitgebaat tot de werken in de herfst van '23.

De Liermolen is één van de afdelingen van het MOT en een waardevolle en geklasseerde erfgoedsite, gelegen in een beschermd dorpsgezicht en landschap. De 17de eeuwse graanwatermolen is uitzonderlijk goed bewaard en wordt door het MOT draaiende gehouden tijdens maaldemonstraties. 

Eind dit jaar begint een gespecialiseerde aannemer met ingrijpende restauratiewerken aan de Liermolen. Alle historische gebouwen op de site worden grondig aangepakt en gerestaureerd.

Meer info

Stratenplan