Erfgoed

Het centrum van Grimbergen ademt geschiedenis. De abdij in het centrum bestaat al sinds 1128.
Drie keer hebben de norbertijnen hun abdij heropgebouwd - in de 12de, 16de en 18de eeuw - maar nu staat ze er weer prachtig bij.

In het Prinsenbos zijn de restanten van het Prinsenkasteel. 
De donjon (woontoren) zijn opnieuw toegankelijk voor bezoekers.

De inventaris onroerend erfgoed vertelt alles wat u graag zou weten over erfgoed in Grimbergen.